محصولات کورین سامسونگ

محصولات کورین سامسونگ

صفحات کورین سامسونگ که در کشور کره جنوبی تولید میشود دارای رنگ بندی های استاندارد خود میباشد و همچنین مشخصات مخصوص به خود را دارد که در بخش خواص کورین و همچنین قیمت کورین بدانها خواهیم پرداخت، صد البته کورین ایرانی که در داخل و توسط شرکت پاسارگاد عرضه میشود بسیار قابل رقابت با نمونه های خارجی هستند.

خاصیت فرم پذیری که در کورین سامسونگ توسط حرارت دهی وجود داردر و از آن بنام ترموفرمینگ یاد می کنیم و از این خاصیت در تولید قطعات دکوراتیو بهره می بریم، در کورین ایرانی وجود ندارد و البته همین خاصیت است که موجب ضعف صفحات خارجی در برابر ظروف داغ و سنگین در هنگام آشپزی می شود.